Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


Dobitnice nacionalnih stipendija "Za žene u nauci" za 2017. godinu

Marija Genčić, Marija Miljković i Katarina Tomović dobitnice su ovogodišnjih nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“. One su nagrađene za svoj izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima organometalne hemije, molekularne mikrobiologije i farmaceutske hemije, a stipendije su namenjene naučnim istraživanjima koja će biti sprovedena u Srbiji.

Marija Genčić je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,96, gde je 2015. godine odbranila i doktorsku disertaciju. Nosilac je više nagrada i priznanja. Stručno se usavršavala u inostranstvu, a autor je i recenzent većeg broja radova objavljenih u međunarodno priznatim naučnim časopisima. Trenutno je zaposlena kao asistent na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Marija Miljković je autor 14 naučnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima. Diplomirala je na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2010. godine, a na istom fakultetu doktorirala 2016. godine. Od 2013. godine zaposlena je u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim projektima i nosilac je više nagrada i priznanja.

Katarina Tomović je 2015. godine diplomirala na Katedri za hemiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,98. Dobitnik je Povelje Univerziteta u Nišu i priznanja grada Niša kao najbolji diplomirani student Medicinskog fakulteta u školskoj 2014/15. godini. Student je druge godine doktorskih akademskih studija iz oblasti farmaceutskih nauka na ovom fakultetu i jedan je od najmlađih koautora stručnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima.

Čestitamo stipendistkinjama i pozivamo mlade naučnice da se prijave za program stipendija za 2018. godinu!

Prijavite se

Otvoren je novi ciklus prijava za nacionalne stipendije "Za žene u nauci" za 2018. godinu!

U sklopu novog ciklusa ovog programa u našoj zemlji ponovo će biti dodeljene tri stipendije, svaka u iznosu od 5 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Konkurs za stipendije za 2018. godinu je u toku i traje do 31. marta 2018. godine - pozivamo Vas da se prijavite.

Program Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa, pokrenut je 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i kompanije L’Oréal Balkan. Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije u vrednosti od po pet hiljada evra, kao vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučno-istraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Vođen ubeđenjem da je svetu potrebna nauka, a da su nauci potrebne žene, globalni L'Oréal-UNESCO program "Za žene u nauci"" predstavlja referentnu tačku za međunarodno naučno dostignuće i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke.

Više o globalnom programu