Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


Nacionalne stipendije "Za žene u nauci" – novi ciklus programa za 2017!

Tri mlade srpske naučnice, Marija Lesjak, Ana Miltojević i Verica Paunović, proglašene su za dobitnice nacionalnih stipendija "Za žene u nauci" za 2016. godinu i nagrađene za svoj izuzetan naučnoistraživački rad.

Čestitamo stipendistkinjama i pozivamo mlade naučnice da se prijave za program stipendija za 2017. godinu.

U sklopu novogciklusa ovog programa u našoj zemlji ponovo će biti dodeljene tri stipendije, svaka u iznosu od 5 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2017. godine. Sve informacije o proceduri prijave i uslovima učešća na konkursu, uključujući i prijavni formular, možete pronaći ovde.

Program nacionalnih stipendija se u Srbiji sprovodi u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m i kompanije L'Oréal Balkan.

O programu

Vođen ubeđenjem da je svetu potrebna nauka, a da su nauci potrebne žene, L'Oréal-UNESCO program "Za žene u nauci"" predstavlja referentnu tačku za međunarodno naučno dostignuće i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke.

Projekti u sklopu ovog programa – nagrade i stipendije - podstiču globalnu naučnu zajednicu koja nastavlja da raste iz godine u godinu.

Program postoji od 1998. godine kada su ustanovljene „Nagrade za žene u nauci", koju godišnje dobija pet najuspešnijih naučnica u svetu. Danas ovaj program, pored nagrada, obuhvata i internacionalne i nacionalne stipendije "Za žene u nauci", namenjene mladim naučnicama širom sveta.

Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ se, počev od 2010. godine, dodeljuju i u Srbiji. 

Više o globalnom programu