Klikom na „Pošalji“,  dajete svoju izričitu saglasnost kompaniji L’Oréal Balkan d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd (“L’Oréal”), kao organizatoru programa „Za žene u nauci“ i vlasniku ovog veb sajta, i, sledstveno tome, rukovaocu podataka u konkretnom slučaju, da, u svrhu odgovaranja na Vaše upite i zahteve,  može obrađivati Vaše lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem o obradi i našom Politikom privatnosti.

Vaši lični podaci će biti trajno obrisani nakon 1 godine od obrade Vaših upita i/ili zahteva.

Međutim, ukoliko želite da pristupite Vašim ličnim podacima, ukoliko imate bilo kakav prigovor na obradu istih od strane L’Oreal-a, ili ukoliko želite da ih L’Oreal izmeni ili izbriše pre isteka ovog roka, ili želite da povučete saglasnost,  možete nam poslati zahtev na e-mail adresu: adba.data.protection@loreal.com.

Politika privatnosti Uslovi korišćenja