Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


ČESTITAMO DOBITNICAMA NACIONALNIH STIPENDIJA "ZA ŽENE U NAUCI" ZA 2021. GODINU!

Marija Ivanov, Snežana Papović i Tijana Šušteršič su ovogodišnje dobitnice nacionalnih stipendija u okviru 11 ciklusa programa „Za žene u nauci“ u Srbiji. Ove tri mlade naučnice nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački u oblastima hemijskih, bioloških i inženjerskih nauka.

Dr Marija Ivanov je naučna saradnica u Mikološkoj laboratoriji, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavila 59 naučnih radova u međunarodnim časopisima i nekoliko poglavlja. Dr Ivanov se usavršavala na različitim evropskim institutima. Dobitnica je i stipendija za stručna usavršavanja, kao i stipendija za učestvovanje na međunarodnim kongresima. Član je nekoliko naučnih društava. Bavi ispitivanjem biološke aktivnosti različitih prirodnih proizvoda, a sve u cilju pronalaska prirodne alternative dostupnim lekovima. Njena istraživanja su fokusirana prvenstveno na antimikrobnu aktivnost novih agenasa i to sa različitih aspekata, uključujući uticaj potencijalnih novih terapeutika na suzbijanje virulencije patogenih mikroorganizama.

Snežana Papović je doktor hemijskih nauka i docent na Katedri za Analitičku hemiju, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je 2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u oblasti hemijskih nauka. Višestruko je nagrađivana i stipendirana zahvaljujući izuzetnim rezultatima i posvećenosti naučnom radu. Snežanin naučni doprinos se sastoji od 46 publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima, više od 60 saopštenja sa naučnih konferencija i 466 citata. Fokus Snežaninog naučnog istraživanja je unapređenje performansi litijum-jonskih baterija kroz povećanje njihovog kapaciteta i povećanje termičke stabilnosti upotrebom unapređenih elektrolita. U saradnji sa timovima iz Narodne Republike Kine, Snežana radi na razvoju postupaka sinteze novih elektrodnih materijala za baterije buduće generacije.

Tijana Šušteršič je student doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu, gde je i zaposlena kao asistent. Učestvuje u izvođenju vežbi na matičnom fakultetu iz čak 11 predmeta iz oblasti veštačke inteligencije, programiranja, kompjuterske grafike i bioinženjeringa. Na doktorskim studijama usavršavala se u zemlji i inostranstvu. Član je više nacionalnih i međunarodnih stručnih i naučnih društava i recenzent u više visoko indeksiranih međunarodnih časopisa. Oblast naučnog istraživanja Tijane Šušteršič je primenjena informatika u inženjerstvu, a cilj je da pokaže da veštačka inteligencija može da se primeni na više različitih grana medicine i pomogne u medicinskoj dijagnostici. Bavi se i implementacijom algoritama veštačke inteligencije u cilju razvoja epidemiološkog modela širenja COVID-19 bolesti na nivou populacije, kao i personalizovanog modela razvoja kliničke slike kod pojedinca zaraženog ovom bolešću.

NACIONALNE STIPENDIJE "ZA ŽENE U NAUCI" – KONKURS ZA 2022. GODINU

Konkurs za Nacionalne stipendije programa L’Oréal - UNESCO “Za žene u nauci” (L’Oréal - UNESCO For Women in Science) za 2022. godinu je u toku i biće otvoren do 15. aprila 2022 godine.

U okviru dvanaestog ciklusa ovog programa u Srbiji, najtalentovanijim mladim naučnicama biće dodeljene tri stipendije, svaka u iznosu od po pet hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za stipendije „Za žene u nauci“ mogu da konkurišu naučnice koje se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i završene ili upisane doktorske studije. Sve informacije o samom programu, uslovima, kriterijumima i načinu prijavljivanja, mogu se pronaći u zasebnim sekcijama našeg veb sajta.

Kroz lokalni program „Za žene u nauci“ u Srbiji su do sada, za svoj izuzetan naučno-istraživački rad, nagrađene čak 32 srpske naučnice. Pozivamo mlade žene koje se bave naučnim istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, da se prijave i postanu deo zajednice žena koje svojom izuzetnošću menjaju svet!

Politika privatnosti Uslovi korišćenja