Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


PROGLAŠENE DOBITNICE JUBILARNIH NACIONALNIH STIPENDIJA "ZA ŽENE U NAUCI" ZA 2020. GODINU

Novi ciklus programa je otvoren!

Jelena Vladić, Danica Pavlović i Ana Tomas Petrović su proglašene za dobitnice jubilarnih desetih nacionalnih stipendija u okviru programa „Za žene u nauci“u Srbiji. Ove tri mlade naučnice nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima farmaceutskog inženjerstva, biofizike i medicine.

Jelena Vladić je doktor tehnološkog inženjerstva i naučni saradnik na Katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo, Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Oblast Jeleninog naučnog istraživanja je farmaceutsko inženjerstvo sa fokusom na istraživanje zelene inovativne tehnologije ekstrakcije i sušenja kao postupka za dobijanje finalnih farmaceutskih proizvoda.Takođe njen rad istražuje farmakološku i hemijsku karakterizaciju dobijenih proizvoda i mogućnosti njihovog obogaćivanja radi dobijanja proizvoda sa poboljšanim zdravstvenim benefitom.

Danica Pavlović je doktor biologije i naučni saradnik na Institutu za fiziku, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Laboratoriji za biofotoniku, Centar za fotoniku, Instituta za fiziku u Beogradu. Njena naučno - istraživačka oblast je biofizika sa podoblastima biofotonika, biomedicina, biomaterijali i biomedikamenti sa fokusom na biofotoniku. Njena istraživanja doprinela su kako na polju biofotonike, gde su otkrivene nove optičke strukture, mehanizmi proizvodnje strukturnih osobenosti i potencijalni načini manipulacije svetlošću, tako i na polju entemologije i ekologije insekata.

Ana Tomas Petrović je doktor medicine i asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Njen naučni fokus je usmeren na istraživanja iz oblasti racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, sa aspekta propisivača, ostalih populacija i metoda optimizacije doziranja ovih grupa lekova sa ciljem maksimizacije terapijskog efekta i smanjenja mogućnosti nastanka rezistencije.

Završetkom desetog jubilarnog ciklusa programa, ujedno je otvoren i novi konkurs za prijavu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2021. godinu. 

10 GODINA PROGRAMA NACIONALNIH STIPENDIJA "ZA ŽENE U NAUCI" U SRBIJI

Program nacionalnih stipendija, deo je velikog globalnog programa L’Oréal – UNESCO „Za žene u nauci“ (For Women in Science) koji uključuje različite vidove podrške i afirmacije uloge žena istraživača i njihovog doprinosa naučnom napretku. Trenutno postoji u više od 50 zemalja širom sveta, a u Srbiji je pokrenut 2010. godine i realizuje se u partnerstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne Komisije za Unesko i kompanije L'Oreal Balkan.

Ove stipendije se dodeljuju svake godine i imaju za cilj dalje naučno i profesionalno usavršavanje mladih naučnica. One ujedno predstavljaju i vid podrške ovim talentovanim i posvećenim ženama da, u trenutku koji je možda preloman za njihovu naučnu karijeru, unaprede svoj naučno istraživački rad i pruže im podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji. Učešćem u ovom programu mladim naučnicama je takođe omogućen pristup međunarodnoj zajednici žena u nauci.

U sklopu desetog ciklusa ovog programa u našoj zemlji ponovo su dodeljene tri stipendije, svaka u iznosu od 5 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prijavite se

Politika privatnosti Uslovi korišćenja