Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


SA PONOSOM PREDSTAVLJAMO DOBITNICE NACIONALNIH PRIZNANJA ZA ŽENE U NAUCI ZA 2023. GODINU

Dobitnice priznanja Za žene u nauci za 2023

Ana Dobrota, Isidora Kešelj i Milica Radaković su ovogodišnje dobitnice Nacionalnih priznanja u okviru renomiranog međunarodnog programa L’Oréal-UNESCO “Za žene u nauci” (L’Oréal - UNESCO For Women in Science). Na svečanoj ceremoniji  održanoj u Vladi Republike Srbije, najtalentovanije mlade naučnice nagrađene su i podsticajem u vrednosti od po 5 hiljada evra namenjenim za realizaciju njihovih značajnih naučnih istraživanja iz oblasti biologije, fizičke hemije i geonauke.

Cilj programa „Za žene u nauci“ je da širom sveta, a tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva. U Srbiji se u okviru ove inicijative već trinaest godina, u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-m, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanije L'Oreal Balkan, nagrađuju najbolje mlade naučnice. Nacionalna priznanja „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Fokus istraživanja Ane Dobrote su inovativni materijali od značaja za savremene elektrohemijske primene kao što su metal-jonske baterije i proizvodnja „zelenog“ vodonika. Osim materijala koji su već pokazali potencijal za spomenute primene, važan je i racionalni dizajn novih, odnosno razvoj strategija za modifikovanje određenih materijala (i njihovih svojstava) tako da budu pogodniji za izabranu primenu.

Istraživanje Isidore Kešelj fokusira se na pronalaženje novih molekularnih markera koji bi služili kao prognostički/dijagnostički markeri muške neplodnosti. Ovaj  problem utiče na značajan deo muške populacije koja je u takozvanom “reproduktivnom piku“ i jedan je od najčešćih razloga infertiliteta parova.

Milica Radaković  istražuje promene klime i životne sredine tokom poslednjih milion godina na teritoriji Panonskog basena, kao i njihovu brzinu i dinamiku. Cilj istraživanja je odgonetnuti koliko brzo i kako se životna sredina menja, kako bismo razumeli moderne promene klime.

Čestitamo pobednicama i pozivamo mlade naučnice da se prijave za Nacionalni program „Za žene u nauci“  za 2024. godinu!

NACIONALNI PROGRAM "ZA ŽENE U NAUCI" U SRBIJI – HVALA NA UČEŠĆU, KONKURS ZA 2024. GODINU JE ZATVOREN!

Zahvaljujemo se svim kandidatkinjama na učešću na konkursu za nacionalna priznanja "Za žene u nauci" za 2024. godinu. Konkurs je zatvoren 30. aprila i u toku je obrada svih pristiglih prijava. Nakon procesa detaljne evaluacije, koji podrazumeva nekoliko krugova selekcije, biće izabrane finalistkinje konkursa, a potom i doneta odluka o tri dobitnice ovih priznanja za Srbiju. Kandidatkinje će o fazama selekcije i rezultatima konkursa biti obaveštavane putem elektronske pošte. Pobednice konkursa će biti proglašene u poslednjem kvartalu 2024. godine.  

Svim kandidatkinjama želimo mnogo uspeha!

Novi ciklus konkursa za nacionalna priznanja "Za žene u nauci" za najbolje mlade naučnice u Srbiji biće raspisan 1. januara 2025. godine.

Sve informacije o proceduri prijave i uslovima učešća na konkursu možete pronaći na stranici Prijavite se. U slučaju da imate dodatna pitanja u vezi sa konkursom, molimo vas da nam se obratite na adresu navedenu u sekciji Kontakt.

Nacionalni program „Za žene u nauci“ u Srbiji deo je velikog globalnog programa L’Oréal – UNESCO For Women in Science koji kroz različite vidove podrške nastoji da promoviše naučnice, njihovu ulogu u društvu, kao i da pruži podršku daljem razvoju njihovih karijera. Istovremeno, kroz podršku mladim talentima, cilj programa je da ohrabri što veći broj žena da se bave naučno-istraživačkim radom i pokaže da veća zastupljenost žena u nauci doprinosi njenom razvoju kao i rešavanju izazova sa kojima se svet danas suočava. Program sprovodi se u više od 50 zemalja širom sveta, a u Srbiji je pokrenut 2010. godine i realizuje se u partnerstvu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Komisijom Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-m i  kompanije L'Oréal Balkan.

Nacionalna priznanja „Za žene u nauci“ se dodeljuju svake godine imaju za cilj dalje naučno i profesionalno usavršavanje mladih naučnica. Ona ujedno predstavljaju i vid podrške talentovanim i posvećenim ženama da, u trenutku koji je možda preloman za njihovu naučnu karijeru, unaprede svoj naučno istraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji. Učešćem u ovom programu mladim naučnicama je takođe omogućen pristup velikoj međunarodnoj zajednici žena u nauci.

 

Politika privatnosti Uslovi korišćenja