Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


NACIONALNE STIPENDIJE "ZA ŽENE U NAUCI" ZA 2021. GODINU – HVALA NA UČEŠĆU, KONKURS JE ZATVOREN!

Novi ciklus programa biće otvoren u decembru 2021.

Zahvaljujemo se svim kandidatkinjama na učešću na konkursu Nacionalnih stipendija "Za žene u nauci" za 2021. godinu. Konkurs je zatvoren 31. maja i u toku je obrada svih pristiglih prijava. Nakon procesa evaluacije (koji podrazumeva nekoliko krugova selekcije) biće izabrane finalistkinje konkursa, a potom i doneta odluka o tri dobitnice ovih stipendija za Srbiju. Kandidatkinje će o fazama selekcije i rezultatima konkursa biti obaveštavane putem elektronske pošte.

Zahvaljujemo se na strpljenju i svim kandidatkinjama želimo mnogo uspeha!

Novi ciklus konkursa za Nacionalne stipendije "Za žene u nauci" (za 2022. godinu) biće otvoren nakon proglašenja ovogodišnjih pobednica konkursa, u decembru 2021. godine.

DOBITNICE JUBILARNIH NACIONALNIH STIPENDIJA "ZA ŽENE U NAUCI" ZA 2020. GODINU

Jelena Vladić, Danica Pavlović i Ana Tomas Petrović su dobitnice jubilarnih desetih nacionalnih stipendija u okviru programa „Za žene u nauci“u Srbiji. Ove tri mlade naučnice nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima farmaceutskog inženjerstva, biofizike i medicine.

Jelena Vladić je doktor tehnološkog inženjerstva i naučni saradnik na Katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo, Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Oblast Jeleninog naučnog istraživanja je farmaceutsko inženjerstvo sa fokusom na istraživanje zelene inovativne tehnologije ekstrakcije i sušenja kao postupka za dobijanje finalnih farmaceutskih proizvoda.Takođe njen rad istražuje farmakološku i hemijsku karakterizaciju dobijenih proizvoda i mogućnosti njihovog obogaćivanja radi dobijanja proizvoda sa poboljšanim zdravstvenim benefitom.

Danica Pavlović je doktor biologije i naučni saradnik na Institutu za fiziku, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Laboratoriji za biofotoniku, Centar za fotoniku, Instituta za fiziku u Beogradu. Njena naučno - istraživačka oblast je biofizika sa podoblastima biofotonika, biomedicina, biomaterijali i biomedikamenti sa fokusom na biofotoniku. Njena istraživanja doprinela su kako na polju biofotonike, gde su otkrivene nove optičke strukture, mehanizmi proizvodnje strukturnih osobenosti i potencijalni načini manipulacije svetlošću, tako i na polju entemologije i ekologije insekata.

Ana Tomas Petrović je doktor medicine i asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Njen naučni fokus je usmeren na istraživanja iz oblasti racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, sa aspekta propisivača, ostalih populacija i metoda optimizacije doziranja ovih grupa lekova sa ciljem maksimizacije terapijskog efekta i smanjenja mogućnosti nastanka rezistencije.

Politika privatnosti Uslovi korišćenja