O globalnom programu

Loreal Paris

"Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene"

Partnerstvo koje su sklopili L'ORÉAL i UNESCO i iz kojeg je nastao međunarodni program "Za žene u nauci" ("For Women in Science") prepoznaje potencijal žena u svetu nauke i nastoji da promoviše njihovu ulogu u društvu. Program postoji od 1998. godine kada su ustanovljene L'ORÉAL-UNESCO Internacionalne nagrade "Za žene u nauci", koje godišnje dobija pet najuspešnijih naučnica u svetu. Partnerstvo L'ORÉAL-a i UNESCO-a koje je tada uspostavljeno na zajedničkom uverenju da je svetu potrebna nauka a da su nauci potrebne žene, predstavlja jedinstveni i ambiciozni projekat koji za cilj ima da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu. Danas ovaj program, pored nagrada, obuhvata i internacionalne i nacionalne stipendije "Za žene u nauci", koje se svake godine dodeljuju mladim naučnicama širom sveta. Program "Za žene u nauci" je tokom godina postao referentna tačka za međunarodno naučno dostignuće, ali i vrsta javnog foruma i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke.

Internacionalne nagrade L'ORÉAL-UNESCO "Za žene u nauci"

Osnovane 1998. godine, Internacionalne nagrade L'ORÉAL-UNESCO "Za žene u nauci", predstavljaju prvu međunarodnu nagradu posvećenu ženama naučnicima širom sveta. Cilj Nagrada "Za žene u nauci" je promovisanje izuzetnih žena istraživača koje su doprinele razvoju nauke u svetu, odavanje priznanja njihovom naučnom radu i velikim dostignućima. Svake godine, na osnovu nominacija naučnika iz čitavog sveta, žiri sastavljen od najeminentnijih članova međunarodne naučne zajednice, dodeljuje pet L'Oréal-UNESCO nagrada, po jednu za naučnicu sa svakog kontinenta. Laureatkinje predstavljaju uzore budućim generacijama, i podstiču mlade žene širom sveta da slede njihov primer.

"The International Rising Talents" program

Ovaj program pokrenut je 2014. godine, i zauzeo je mesto nekadašnjeg programa poznatog kao "Internacionalne stipendije". "The International Rising Talents" program prepoznaje i nagrađuje najbolje naučnice koje su učestvovale u lokanim programima " Za žene u nauci" širom sveta. Stipendistkinje se biraju među dobitnicama nacionalnih i regionalnih stipendija. Svake godine se dodeljuje petnaest grantova, po tri za svaki od pet regiona: Afrika i arapske države, Azija i Pacifik, Evropa, Latinska Amerika i Severna Amerika.

Regionalne i nacionalne stipendije

Kao dodatak internacionalnom partnerstvu, filijale L'Oréal-a i UNESCO Nacionalne komisije širom sveta pokrenule su i lokalne inicijative, odnosno programe regionalnih i nacionalnih stipendija "Za žene u nauci". Ove stipendije su namenjene mladim naučnicama, i imaju za cilj da podstaknu njihovo dalje naučno i profesionalno usavršavanje. To je ujedno i vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučno istraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u zemljama iz kojih dolaze. Trenutno postoji oko 50 programa regionalnih i nacionalnih stipendija koji pokrivaju više od 110 zemalja širom sveta.

Nacionalne stipendije "Za žene u nauci" u republici Srbiji

U Srbiji je program nacionalnih stipendija "Za žene u nauci" pokrenut 2010. godine, a danas se sprovodi u partnerstvu L'Oréala Balkan, Nacionalne komisije za UNESCO i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Dosadašnje dobitnice nacionalnih stipendija “Za žene u nauci” u Srbiji:

Za 2022. godinu

 • Jovana Despotović, Laboratorija za molekularnu biologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu.
 • Tijana Milićević, Laboratorija za fiziku životne sredine, Instituta za fiziku, Univerziteta u Beogradu.
 • Alena Stupar, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerziteta u Novom Sadu.

Za 2021. godinu

 • Snežana Papović, Katedra za Analitičku hemiju, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
 • Marija Ivanov, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković” Univerziteta u Beogradu.
 • Tijana Šušteršič, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Za 2020. godinu

 • Jelena Vladić - Katedra za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo, Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu; Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
 • Danica Pavlović - Institut za fiziku, Univerziteta u Beogradu; Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu.
 • Ana Tomas Petrović - Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Za 2019. godinu

 • Aleksandra Barać – Klinika za Infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Nevena Veličković – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. 
 • Emilija Stojanović – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu; Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu.

Za 2018. godinu

 • Milica Sentić - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu.
 • Mirjana Ljubojević - Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
 • Mirjana Ćuk - Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno matematički fakultet,  Univerzitet u Novom Sadu.

Za 2017. godinu

 • Marija Genčić - Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu.
 • Marija Miljković - Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu.
 • Katarina Tomović – Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Za 2016. godinu

 • Marija Lesjak - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,  Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Ana Miltojević - Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu.
 • Verica Paunović - Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Univerzitet u Beogradu.

Za 2015. godinu:

 • Jelena Aleksić - Departman za matematiku i informatiku, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Tamara Saksida - Institut za Biološka Istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
 • Ljubica Davidović - Institut za fiziku Beograd, Univerzitet u Beogradu

Za 2014. godinu:

 • Dragana Ilić – Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • Jovana Grahovac – Katedra za biotehnologiju i farmaceutsko inžinjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Aleksandra Dimitrijević – Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Za 2013. godinu:

 • Dijana Mosić - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu.
 • Katarina Zeljić - Katedra za genetiku i evoluciju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; Institut za medicinska istraživanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd.
 • Miljana Tanić - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

Za 2012. godinu:

 • Jovana Petrović - Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu.
 • Polina Blagojević - Laboratorija za organsku analizu i sintezu, Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu.
 • Magdalena Đorđević - Institut za fiziku Beograd, Univerzitet u Beogradu.

Za 2011. godinu:

 • Ljubica Harhaji Trajković - Institut za Biološka Istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu.
 • Dragana Cvetković Ilić - Odsek za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet; Univerzitet u Nišu.
Politika privatnosti Uslovi korišćenja